Sản phẩm

thông tin liên hệ
MR. HIỆP
- 0904 6211 22

MRS. HƯỜNG
- 0912 013 130

MS. GIANG
- 0936 49 6969

Sản phẩm chính

Chỉ may công nghiệp
Chỉ may công nghiệp
Chỉ may công nghiệp
Chỉ may công nghiệp
Chỉ may công nghiệp
Chỉ may công nghiệp
Chỉ may công nghiệp
Chỉ may công nghiệp
Chỉ cường lực
Chỉ cường lực
Chỉ dù
Chỉ dù
Chỉ Polyester cường lực (Chỉ dù)
Chỉ Polyester cường lực (Chỉ dù)
Sợi may bao bi
Sợi may bao bi
Dây lé
Dây lé
Dây xâu túi
Dây xâu túi
Dây bảo hiểm lao động
Dây bảo hiểm lao động
Dây đai cặp
Dây đai cặp
Dây dệt mầu
Dây dệt mầu
Dây mũ bảo hiểm
Dây mũ bảo hiểm
Tơ vắt sổ Polyester các mầu
Tơ vắt sổ Polyester các mầu
Tơ vắt sổ Polyester đen
Tơ vắt sổ Polyester đen
Tơ vắt sổ Polyester trắng
Tơ vắt sổ Polyester trắng
Chỉ thêu vi tính
Chỉ thêu vi tính
Sản phẩm sử dụng
Sản phẩm sử dụng
Sợi đan móc
Sợi đan móc
Sợi đan móc
Sợi đan móc
Sợi dù đan móc
Sợi dù đan móc
Sợi dệt mầu
Sợi dệt mầu
Sợi dệt trắng
Sợi dệt trắng